Over Bureau van waardeOver Annemarieke AartsProjectenNetwerkContact


Bureau van waarde is breed inzetbaar, maar er zit duidelijk een herkenbare lijn in de aanpak van projecten.
Bureau van waarde ont-dekt en verheldert, geeft richting en zorgt voor consistentie.


Projectmanager Groningen Aantrekkelijk Lopende projecten


Project:
Perspectief Groningen is een initiatief van de vier Groningse Rabobanken om de kansen en mogelijkheden in de Provincie Groningen voor het voetlicht te brengen en verder te helpen. De Rabobank heeft zich als doel gesteld om in de provincie een kanteling in denken en doen tot stand te brengen. Door samen met bewoners en organisaties, projecten en initiatieven te initiëren. Dat gebeurt vanuit vier Transitiepaden: Groningen Vitaal, Groningen Aantrekkelijk, Groningen Werkt en Groningen Compleet.

Sinds begin 2017 ben ik lid van de Werkgroep Groningen Aantrekkelijk. Met deze groep proberen we inhoud en richting te geven aan de ambitie om “Groningen te verheffen tot een aantrekkelijker woongebied”, vanuit de overtuiging dat werken wonen volgt.

Bureau van waarde is in oktober 2017 gevraagd om projectleider te worden voor het transitiepad Groningen Aantrekkelijk. Bedoeling is dat ik werkzaamheden ga oppakken die zich aandienen in de werkgroep. Ik initieer overleggen, breng partijen bij elkaar en zoek samen met anderen naar mogelijkheden om eventuele obstakels te overbruggen en hobbels te nemen.

Opdrachtgever:
Stichting Perspectief Groningen 2025

Periode:
Oktober 2017 t/m december 2020
4 uur p.w.

dekrachtvangroningen.nl
terug naar boven

webdesign © Katja Visser