Over Bureau van waardeOver Annemarieke AartsProjectenNetwerkContact


Over Bureau van waarde

Bureau van waarde is gespecialiseerd in de relatie tussen mens en gebouwde omgeving. Bureau van waarde helpt organisaties richting kiezen en kaders formuleren bij vraagstukken op het gebied van wonen en leefbaarheid. Door het speelveld inzichtelijk te maken en pijnpunten bloot te leggen, helpt Bureau van waarde weloverwogen keuzes te maken. Daarbij hoort ook expliciet de acceptatie van datgene wat de organisatie besluit te laten liggen. Bureau van waarde zorgt daarnaast voor een vertaalslag van de richting en de kaders, waardoor keuzes echt uitgevoerd kunnen gaan worden.

Bureau van waarde heeft vooral vooraan in het traject veel te bieden, als er nog strategische keuzes gemaakt moeten worden. Doordat er zowel oog is voor het organisatiebelang als voor de mens achter het vraagstuk, brengt Bureau van waarde nuances aan die makkelijk over het hoofd worden gezien. Daarmee helpt Bureau van waarde invulling geven aan de nieuwe verhouding tussen overheid, organisaties en samenleving.

Bureau van waarde werkt vanuit de overtuiging dat:

  • heldere kaders nodig zijn om samen met elkaar goed in te kunnen richten;
  • principiĆ«le gesprekken noodzakelijk zijn om bewust richting te kunnen geven;
  • strategische keuzes maken daarom veel meer is dan een optelsom van concrete invullingen;
  • gedeeld eigenbelang enthousiasmeert.

Al die onderdelen komen samen in de waarde die je ergens aan hecht en ergens aan geeft.


webdesign © Katja Visser