Over Bureau van waardeOver Annemarieke AartsProjectenNetwerkContact


Bureau van waarde is breed inzetbaar, maar er zit duidelijk een herkenbare lijn in de aanpak van projecten.
Bureau van waarde ont-dekt en verheldert, geeft richting en zorgt voor consistentie.


Ondersteuning pilot VoorzieningenWijzer Lopende projecten


Project:
In 2018 heeft Lefier zich voorgenomen de VoorzieningenWijzer te introduceren in Groningen, te starten met een pilot in de Korrewegwijk. Armoede belemmert volwaardige deelname aan de maatschappij en als sociaal huisvester doe je er alles aan wat in je invloedsfeer ligt om die situatie voor je huurders te verbeteren. Vandaar dat Lefier Groningen besloten heeft de VoorzieningenWijzer bij 100 huurders in de Korrewegwijk uit te willen proberen.

De VoorzieningenWijzer is een instrument dat mensen kan helpen om bewuste keuzes te maken in de besteding van hun geld en optimaal gebruik te maken van beschikbare toeslagen en regelingen. In andere projecten is gebleken dat gebruik van de VoorzieningenWijzer gemiddeld tussen 450 en 600 euro per jaar per huishouden aan voordeel oplevert.

Lefier heeft Bureau van waarde gevraagd om hen hierin te ondersteunen. Samen met de partners uit het sociaal domein in de Korrewegwijk, met de gemeente en met de andere corporaties is de pilot opgezet en uitgevoerd. Nijestee koos er zelfs voor aan te haken met een eigen pilot in Beijum. De resultaten van beide pilots waren voor alle betrokkenen aanleiding om structurele inzet samen verder uit te willen gaan werken. In november 2019 is gekozen is voor een gemeente-brede decentrale toeleiding naar een centraal uitvoeringsorgaan.

De VoorzieningenWijzer is ook in de prestatieafspraken tussen corporaties en gemeente opgenomen. In 2020 zouden we de structurele inbedding van dat aanbod verder uitwerken. Maar de corona-crisis heeft dit versneld. In plaats van verdere uitwerking van de structurele inbedding hebben we ingezet op aanbod per 2 juni 2020 als corona-maatregel aan inwoners die een uitkering aanvragen of huurders die een betalingsregeling willen treffen. Eind dit jaar wordt besloten hoe partijen er vanaf 2021 mee om willen gaan in Groningen en waar het aanbod een vaste plek gaat krijgen.

Opdrachtgever:
Lefier Groningen

Periode:
september 2018 - eind 2020
400 uur

terug naar boven

webdesign © Katja Visser